ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αριστεία γαλάζιων παιδιών στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ που λαμβάνουν χρυσά bonus για στόχους που έχουν ήδη επιτευχθεί, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των συμφερόντων των καταναλωτών

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Αριστεία γαλάζιων παιδιών στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ που λαμβάνουν χρυσά bonus για στόχους που έχουν ήδη επιτευχθεί, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των συμφερόντων των καταναλωτών

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επανειλημμένα αναδείξει στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο τη γαλάζια άλωση στο ΔΕΔΔΗΕ με τη δημιουργία νέων διευθυντικών θέσεων, ακόμα και σε διευθύνσεις με λίγους εργαζόμενους, τις αυξήσεις των αποδοχών των γαλάζιων υψηλόβαθμων στελεχών καθώς και τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος για αναθέσεις με υπέρογκο κόστος για υγειονομικό εξοπλισμό. Και ενώ ακόμη εκκρεμεί η συζήτηση δύο επερωτήσεων για τα συγκεκριμένα ζητήματα, μία νέα καταγγελία προκύπτει σχετικά με τον καθορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των οικονομικών στόχων για το 2021 στην εκπνοή του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεδρίαση του την Πέμπτη 16-12-2021 αποφάσισε να καθορίσει τους, οικονομικούς και στρατηγικούς, λειτουργικούς στόχους για το 2021, που θα αποτελέσουν και το κριτήριο για να δοθούν πρόσθετα κίνητρα (bonus) σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για τη χρονιά που ήδη όμως είχε σχεδόν ολοκληρωθεί!

Η προκλητική αυτή ενέργεια, με την πρακτική «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει», έρχεται σε αντίθεση με την εταιρική πρακτική καθώς οι στόχοι του κάθε έτους καθορίζονται και συμφωνούνται τον Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς -ή έστω αρχές Ιανουαρίου-, και, ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας τους, καθορίζεται το bonus για τα στελέχη.
Δηλαδή, για να υπολογιστούν το bonus των στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ για το 2021, θα έπρεπε τον Δεκέμβριο του 2020 να καθορισθούν οι στόχοι του 2021. Και τον Δεκέμβριο του 2021, που συντάσσεται ο απολογισμός του 2021, διαπιστώνεται το ποσοστό επιτυχίας του κάθε στόχου και ανάλογα υπολογίζεται και το bonus που θα πάρουν τα στελέχη.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ, αν ευσταθούν οι καταγγελίες, έρχεται σε αντίθεση και με την εγκεκριμένη (16.6.2021) από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών της εταιρείας, όπου ρητά αναφέρεται στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων ότι οι στόχοι για το έτος 2021 θα τεθούν έως 31.7.2021.

Στόχος της πρωτοφανούς αυτής επιλογής της γαλάζιας διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι να ωφεληθούν τα υψηλόβαθμα στελέχη καθώς αποφάσισαν τα κριτήρια των bonus τους ενώ είχε ήδη ολοκληρωθεί η χρονιά και ήταν σε γνώση τους τα στοιχεία λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ. Έτσι λοιπόν θέτοντας στόχους που είχαν ήδη υλοποιηθεί επέτυχαν το 100% αυτών και άρα δικαιούνται την καταβολή πρόσθετου κινήτρου, με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus) που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 50% επί των μικτών αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Γενικούς Διευθυντές και 30% για τους Διευθυντές ΒΟΚ. Οι μεικτές αποδοχές του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Αναπληρωτή αυτού ανέρχονται σε 120.000ευρώ και 110.000 ευρώ αντιστοίχως και των Γενικών Διευθυντών σε 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών του ΔΕΔΔΗΕ, οι ανωτέρω μεταβλητές μικτές αποδοχές (bonus) θα καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων συναρτημένων με KPI ‘s (Καίριοι δείκτες απόδοσης) συνδεδεμένων με τον εγκριθέντα από το ΔΣ ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Ειδικότερα σύμφωνα με το παράρτημα Ι οι στόχοι που θα ενταχθούν στο σύστημα μεταβλητών αποδοχών συνδέονται με την επίτευξη αποτελεσμάτων σε επίπεδο εταιρείας και ει δυνατόν σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή και Διεύθυνσης και αντικατοπτρίζουν την απόδοση του επικεφαλής ανά επίπεδο.

Όμως, ούτε αυτό τηρήθηκε από το ΔΣ που αποφάσισε την καταβολή του πρόσθετου κινήτρου (bonus) σε όλους ανεξαρτήτως με την αιτιολογία ότι στόχοι τίθενται σε επίπεδο Εταιρείας και δεν επιμερίζονται περαιτέρω στις υποκείμενες αυτής δομές, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας καταμερισμού τους, που οφείλεται σε λόγους που αφορούν στην τεραστίου εύρους και έκτασης αναδιοργάνωση που συντελέστηκε κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο της ριζικής αλλαγής του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης του ΔΕΔΔΗΕ.
Οι στόχοι για το έτος 2021 είχαν τεθεί με την από 18 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση του ΔΣ που ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Στη συνέχεια ο προϋπολογισμός αυτός αναθεωρήθηκε δύο φορές προς τα κάτω στις 8.4.2021 και στις 13.5.2021 σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Το σημαντικότερο τμήμα των οικονομικών στόχων της εταιρείας αποτελούν οι επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία, αρχικά ο προϋπολογισμός των ετήσιων επενδύσεων σύμφωνα με το δημοσιευμένο σχέδιο ανάπτυξης δικτύου 2021-2025 (ΣΑΔ) τον Δεκέμβριο του 2020 είχε οριστεί στο ποσό των 309,66 εκατ. ευρώ. Τελικά ο προϋπολογισμός αυτός μειώθηκε δραστικά και ανήλθε στο ποσό των 206,5 εκ ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 631/5.8.2021 απόφαση της ΡΑΕ που ενέκρινε το ΣΑΔ 2021-2025. Και σύμφωνα με τις καταγγελίες το ποσό αυτό μειώθηκε ξανά με απόφαση του ΔΣ στις 16.12.2021 και ανήλθε στο ποσό των 200 εκατομμυρίων, ώστε να εμφανιστεί ως 100% επίτευξη του στόχου των επενδύσεων που συνεπάγεται καταβολή πρόσθετου ποσού (bonus )!

Εύλογα ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι για το έτος 2021 στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν έχει καταχωρηθεί νέα συνεδρίαση ή απόφαση του ΔΣ της εταιρείας μετά τις 5.8.2021 .


Επειδή, οι μεθοδεύσεις που καταγγέλλονται είναι εις βάρος των συμφερόντων του ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΗ, του δημόσιου συμφέροντος και των πολιτών
Επειδή, τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος και κατασπατάλησης πόρων των πολιτών
Επειδή, η διοίκηση μιας εταιρείας πρέπει να διασφαλίζει τα συμφερόντα της και όχι να εκμεταλλεύεται την θέση της για να αποκομίσει πρόσθετα οφέλη

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Για ποιο λόγο και με ποιο νομικό έρεισμα μεταβλήθηκαν οι τιθέμενοι στόχοι προϋπολογισμού για το έτος 2021 τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους; Ποιόν εξυπηρετεί η θέση των στόχων για το έτος 2021 στο κλείσιμο του έτους αυτού; Ποιοι ήταν οι οικονομικοί στόχοι στην αρχή του 2021, πόσες φορές άλλαξαν και γιατί;
2. Είναι χαρακτηριστικό της αριστείας των στελεχών της ΝΔ να αναθεωρείται προς τα κάτω ο προϋπολογισμός του ΔΕΔΔΗΕ όπως έγινε δύο φορές στις 8.4.2021 και στις 13.5.2021 καθώς και ο προϋπολογισμός των ετήσιων επενδύσεων που το Δεκέμβριο του 2020 είχε οριστεί στο ποσό των 309,66 εκατ. ευρώ και μειώθηκε στο ποσό των 206,5 εκατ. ευρώ την 5η Αυγούστου 2021;
3. Πως δικαιολογείται η μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζεται ανάμεσα στις αρχικές εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό της εταιρείας και τον τελικό καθορισμό αυτών σύμφωνα με τα δημοσιευμένα ΣΑΔ 2021-2025;
4. Έχει ληφθεί απόφαση του ΔΣ για καταβολή bonus για το έτος 2021 ; Με την επίτευξη ποιων στόχων συναρτήθηκε η καταβολή bonus και σε ποιο ύψος ανήλθαν τα σχετικά ποσά; Αποφασίστηκε η προσαύξηση του ποσού αυτού λόγω υπερεπίτευξης στόχων;
5. Ακολουθήθηκε η πολιτική αποδοχών της εταιρείας για την πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων για την καταβολή των bonus και τηρήθηκε η ημερομηνία της 31.7.2021 για τον καθορισμό των στόχων;
6. Θα παραμείνει αδιάφορος ο Υπουργός ΠΕΝ στη διασπάθιση πόρων που γίνεται στο ΔΕΔΔΗΕ, όπου τα γαλάζια παιδιά μοιράζουν bonus στους εαυτούς τους θέτοντας στόχους στο τέλος της χρονιάς; Θα παρέμβει ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρχουν ποινές και εισαγγελική έρευνα για προκλητικά bonus δεκάδων χιλιάδων ευρώ -αν όχι και εκατοντάδων- εις βάρος των καταναλωτών, εφόσον αυτά τα προκλητικά bonus καταλήγουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών που πλήττονται από την ακραία κρίση ακρίβειας στην ενέργεια που έχει επιτρέψει η κυβέρνηση Μητσοτάκη;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Παρακαλούμε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Η από 18.12.2021 απόφαση του ΔΣ για την έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2021.
2. Η από 8.4.2021 απόφαση του ΔΣ για την έγκρισης της αναθεώρησης του Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2021.
3. Η από 13.5.2021 απόφαση του ΔΣ για την έγκριση της 2ης αναθεώρησης του Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2021.
4. Η από 16.12.2021 απόφαση του ΔΣ για τον καθορισμό των οικονομικών και λειτουργικών στόχων του 2021
5. Η απόφαση του ΔΣ για την καταβολή πρόσθετου κινήτρου (bonus) για το έτος 2021 στα στελέχη της εταιρείας και το ύψος των παροχών αυτών


Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές
Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Γιάννης
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Γιάννης
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νίκος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

To Top