ΑΡΘΡΑ

Η πρόταση για την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία

Απεστάλη ξανά στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Για ακόμα μία φορά η πρωτοβουλία για την αναβίωση της Κλασσικής Ολυμπιάδας στην Αρχαία Ολυμπία απέστειλε σχετική επιστολή προς τον ανώτερο πολιτειακό παράγοντα, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προκειμένου να στηρίξει την πρόταση που έχουν συντάξει ο Καθηγητής Παντελής Γεωργογιάννης και 92 πρωτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2013.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας

Η Ελλάδα διαθέτει έναν απαράμιλλο πλούτο αρχαίων θεάτρων και σταδίων, τα οποία παρότι αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά του Ελληνισμού, του ανθρωποκεντρισμού και της ανθρωπότητας, βιώνουν, εκτός εξαιρέσεων, το απόλυτο της εγκατάλειψης και της μοναξιάς.

Η κατάσταση αυτή μπορεί και οφείλει να μεταβληθεί, αν αναβιώσουμε την Κλασική Ολυμπιάδα στο τρίπτυχό της: αθλητισμός – πολιτική – πολιτισμός. Με τον τρόπο αυτό οι αθλητικές και καλλιτεχνικές υποδομές που μας κληροδοτήθηκαν από την Αρχαιότητα, θα αποκτήσουν νέες προοπτικές. Θα επαναχρησιμοποιηθούν σε εκδηλώσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα αναβίωσης της Κλασικής Ολυμπιάδας. Θα επανέλθουν μαζί με τον ανθρωποκεντρισμό στο επίκεντρο του αθλητικού, πολιτικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι των σύγχρονων κοινωνιών. Δίνοντας έτσι στο ολυμπιακό ιδεώδες, την πολιτική, τον πολιτισμό και τη δημοκρατία το ουσιαστικό τους περιεχόμενο.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Καθηγητή Παντελή Γεωργογιάννη και των 92 φοιτητών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών για αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία, προσυπογράφω την πρόταση, καθότι θεωρώ πολλαπλά ωφέλιμη τη δράση αυτή. Προσδοκώ, κατ’ επέκταση, ότι η υλοποίηση της αναβίωσης του τρίπτυχου της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία είναι προς όφελος κυρίως:

1. του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους,

2. των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς οι Κλασικοί Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν την πρωταρχική τους αφετηρία και το αντιστάθμισμά τους,

3. της ειρήνης μέσω της εφαρμογής του ιδεώδους της Ολυμπιακής Εκεχειρίας,

4. της ανθρωπότητας, γιατί εκτός των άλλων οι κάτοικοι της υφηλίου και ιδιαίτερα η νεολαία θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με την ιστορία του ανθρωποκεντρισμού, του Ολυμπισμού και του Ελληνισμού,

5. της Ελλάδας, γιατί θα αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τις χώρες που θα συμμετέχουν.

Η ανθρωπότητα σήμερα έχει ανάγκη την ύπαρξη ενός κέντρου αθλητισμού, πολιτισμού και πολιτικής. Σε αντιδιαστολή με τα κέντρα εξουσίας που λειτουργούν ανά την υφήλιο. Με την αναβίωση του τρίπτυχου της Κλασικής Ολυμπιάδας η Ελλάδα καλύπτει από κάθε άποψη την ανάγκη αυτή. Εφόσον θα αποτελέσει, εκτός από αθλητικό, και παγκόσμιο κέντρο διπλωματίας και πολιτισμού.

Για όλα τα παραπάνω και όσα αναφέρονται στην ολοκληρωμένη πρόταση που παρουσιάζεται στο http://www.classicolympics.gr. Παρακαλώ να στηρίξετε την πρωτοβουλία αυτή και να πράξετε τα δέοντα για την υλοποίησή της».

Η πρόταση

Ο Καθηγητής Παντελής Γεωργογιάννης
και 92 πρωτοετείς φοιτητές
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Πατρών
που συνυπέγραψαν το παρόν κείμενο,

προτείνουν:

 Την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία

Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να αποκτήσουν διαχρονικά μια πιο υγιή αξιακή βάση. Αν τους ξανασυνδέσουμε με την παράδοση των 1.196 ετών. Ως αντιστάθμισμα της εξέλιξής τους μπορεί να αποτελέσει η διοργάνωση της κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία, με τους εξής στόχους:

να προβάλλει το αυθεντικό ολυμπιακό ιδεώδες,

να συμβάλλει στη δημιουργία του μέτρου του ολυμπιακού ιδεώδους,

να αποτελεί αξιακό αντιστάθμισμα στη γενική εξέλιξη των σύγχρονων διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων και

να αποτελεί διαδικασία προπομπό για τη διοργάνωση των σύγχρονων διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων.

Φιλοδοξία μας είναι η κλασική Ολυμπιάδα να αποτελέσει το μέτρο των ηθικών αξιών και της ανατροφοδότησης του ολυμπιακού πνεύματος στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Για να διεκδικήσουμε την αναβίωση των κλασικών Ολυμπιακών Αγώνων. Παρακαλούμε και για τη δική σας ενεργή συμμετοχή με την υπογραφή σας.

Έτσι θα συμβάλλουμε στην αναβάθμιση και προώθηση του ολυμπιακού ιδεώδους και στην επαναφορά του ελληνισμού και του ανθρωποκεντρισμού στο διεθνές προσκήνιο.

Περιεχόμενο της κλασικής Ολυμπιάδας

Όπως είδαμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας πραγματοποιούνταν τριών ειδών εκδηλώσεις: αθλητικές, πολιτικές και θρησκευτικές. Με τα σημερινά παγκοσμιοποιημένα δεδομένα η αναβίωση του αθλητικού μέρους της κλασικής Ολυμπιάδας οφείλει να συνοδεύεται και από την πραγματοποίηση αντίστοιχων πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αθλητικό μέρος

Το αθλητικό μέρος της κλασικής Ολυμπιάδας θα περιλαμβάνει τα αθλήματα των κλασικών χρόνων που προαναφέρθηκαν και τον Μαραθώνιο. Στην αναβιωμένη πια κλασική Ολυμπιάδα, σε αντίθεση με την αρχαία εποχή. Θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές από όλο τον κόσμο, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες.

Πριν την έναρξη της κλασικής Ολυμπιάδας θα γίνεται η τελετή αφής της ολυμπιακής φλόγας στο στάδιο της Ολυμπίας. Όπου θα καίει καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων. Η φλόγα θα μεταφέρεται μέσω λαμπαδηδρομιών σε όλα τα αρχαία στάδια, παλαίστρες και ιπποδρόμους της σημερινής Ελλάδας (π.χ. Μεσσήνη, Ρόδος, Δελφοί, Δωδώνη, Ίσθμια, Φίλιπποι κ.ά.) και σε περιοχές εκτός Ελλάδας όπου υπάρχει αντίστοιχη υποδομή από την εποχή του κλασικού ελληνισμού (Κάτω Ιταλία, Μικρά Ασία, Αίγυπτος κ.λπ.). Στα οποία θα πραγματοποιούνται οι προκριματικοί αγώνες, με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων χωρών.

Οι τελικοί αγώνες θα πραγματοποιούνται στην Ολυμπία, ακολουθώντας το τελετουργικό της κλασικής εποχής. Με την ανακήρυξη των νικητών, θα γίνεται η στεφάνωσή τους με τον κότινο και θα τους χορηγούνται αναμνηστικά μετάλλια.

Πολιτικό μέρος

Οι πολιτικές εκδηλώσεις θα είναι συναντήσεις με συμμετοχή απ’ όλο τον κόσμο, που θα στοχεύουν στην άσκηση παγκόσμιας διπλωματίας και τη διαμόρφωση στρατηγικών για τη λειτουργία και τον εκδημοκρατισμό των πολιτικών συστημάτων και τη διατήρηση και ανάπτυξη της παγκόσμιας ειρήνης και του ανθρωποκεντρισμού.

Πολιτιστικό μέρος

Από την άλλη πλευρά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα είναι ένα διεθνές αντάμωμα όλων των πολιτισμικών αποχρώσεων της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.

Τόσο οι πολιτικές όσο και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας και των άλλων χωρών όπου υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές από την αρχαιότητα, υπό την αιγίδα των δήμων όπου ανήκουν τα θέατρα σε συνεργασία με τα κινήματα εθελοντισμού. Τα κλασικά ανοιχτά θέατρα του ελλαδικού χώρου που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εκδηλώσεων και να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίησή τους είναι μεταξύ άλλων: της Επιδαύρου, της Δωδώνης, το Ηρώδειο, της Ήλιδας, της Μεσσήνης, της Νικόπολης, των Φιλίππων, των Δελφών, της Πάτρας κ.ά.

Λήξη κλασικής Ολυμπιάδας – Παράδοση ολυμπιακής φλόγας

Η τέλεση της κλασικής Ολυμπιάδας θα προηγείται των σύγχρονων διεθνών ολυμπιακών αγώνων και θα προκύπτει από την ημερομηνία τέλεσής τους. Κατά την τελετή λήξης η ολυμπιακή φλόγα θα παραδίδεται στον εκάστοτε εκπρόσωπο της χώρας και της πόλης που θα φιλοξενήσει τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες σύμφωνα με το υπάρχον τελετουργικό για να ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι της στην ανθρωπότητα.

Εφημερίδα Πρώτη

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

To Top