ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κυβέρνηση και Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών οδηγούν την Ηλεία σε ακαδημαϊκή ερήμωση

Όσα καταστροφικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν κατάφερε να υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το σχέδιο Αθηνά το 2013 αναλαμβάνει να υλοποιήσει η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. με τη συνέργεια των διοικήσεων συγκεκριμένων Πανεπιστημίων! Όσα τμήματα δε μεταφέρθηκαν από τις έδρες τους τότε, θα μεταφερθούν τώρα! Όσα τμήματα δεν έκλεισαν τότε, θα κλείσουν τώρα!

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε ότι η Ηλεία πρέπει να μείνει εκτός ακαδημαϊκού χάρτη!

Βάση του σκεπτικού της Επιτροπής είναι ότι η ύπαρξη τμημάτων της ίδιας σχολής σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, δηλαδή η χιλιομετρική τους απόσταση, εμποδίζει τις όποιες ακαδημαϊκές τους συνέργειες (!) Ότι για τη λειτουργία των τμημάτων πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός μελών μόνιμου διδακτικού προσωπικού (!) Ότι τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανταποκρίνονται στο εύρος και τη βαρύτητα των γνωστικών αντικειμένων (!)

Αποφαίνεται, λοιπόν, πως το νεοσυσταθέν με τον νόμο 4610/2019 (νόμος Γαβρόγλου περί συνεργειών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) τμήμα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα πρέπει να μεταφερθεί στο Μεσολόγγι, την έδρα των υπόλοιπων τεσσάρων τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Σπουδών! Για να τεκμηριώσει επιπλέον την πρότασή της αυτή υποστηρίζει ότι το βαθμολογικό προφίλ των νεοεισερχόμενων στα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής φοιτητών υπολείπεται κατά πολύ αυτού άλλων τμημάτων, συνεπώς η συγχώνευση θα βελτιώσει την εικόνα της «αμαυρωμένης» Σχολής (!) Ότι μεγάλο ποσοστό του εγγραφόμενου φοιτητικού πληθυσμού διαγράφεται λόγω μετεγγραφής του σε τμήμα/σχολή άλλης πόλης (!) Ότι οι ενεργοί πρωτοετείς φοιτητές (όπου ενεργοί όσοι συμμετείχαν στις εξεταστικές περιόδους του έτους τους) ανέρχονται μόνο στα 2/3 του συνόλου των εγγεγραμμένων στα μαθήματα των δύο εξαμήνων (!)

Αποφαίνεται, επικαλούμενη τους ίδιους ακριβώς λόγους, πως το νεοσυσταθέν με τον νόμο 4610/2019 και μοναδικό στην Ελλάδα τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο πρέπει να «απορροφηθεί», δηλαδή να καταργηθεί ως αυτόνομο τμήμα, από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με έδρα την Πάτρα! Στα παραπάνω προσθέτουμε και την «αναστολή» λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Πύργο (και άλλων 37 σε όλη τη χώρα), η οποία προβλεπόταν από τον νόμο Γαβρόγλου και η οποία επικυρώθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών έγκαιρα, ώστε το Τμήμα να λειτουργήσει την ακαδημαϊκή χρονιά που διανύουμε. Αναστολή η οποία ισοδυναμεί με κατάργηση, αφού από την ίδρυσή του, ουδεμία προσπάθεια καταβλήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία του και, το σημαντικότερο, χωρία καμία τεκμηρίωση!

Αποφασίζομεν και διατάσσομεν και λόγο δε δίνουμε!

Για όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω οφείλουμε στην Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση της ΝΔ τις εξής απαντήσεις:

• Η διασπορά των τμημάτων που υπάγονται στην ίδια Σχολή σε διαφορετικές πόλεις της ίδιας περιφέρειας δε συνιστά σε καμία περίπτωση εγγενή αδυναμία της λειτουργίας τους. Τουναντίον, αποτελεί αφορμή και βάση για πιο εποικοδομητική μεταξύ τους συνεργασία και μια πιο δυναμική παρουσία και δράση τους στις κοινωνίες όλων των περιφερειακών ενοτήτων. Από αυτές, με τις αποφάσεις σας, αποκλείετε την Ηλεία!

• Η επίκληση στη χιλιομετρική απόσταση των τμημάτων ως παράγοντα ανασταλτικού για τη λειτουργία τους και τη μεταξύ τους συνεργασία συνιστά μια εξόφθαλμη προσπάθεια μετακύλησης και υποβάθμισης του προβλήματος που δεν είναι άλλο από την άρνηση παροχής εκπαίδευσης «οἵας δεῖ εἶναι» σε τεχνικό ζήτημα. Με περισσό θράσος η κυβέρνηση της «τηλεκπαίδευσης», η κυβέρνηση που τη θεωρεί ισότιμη με τη διά ζώσης εκπαίδευση, αρνείται να αξιοποιήσει δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες την αντιμετώπιση των προβλημάτων που η ίδια, εν προκειμένω, προκαλεί! Με αυτήν τη λογική θα έπρεπε τα μετακινηθούν τμήματα των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Ιονίου, αλλά και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου! Κανένα από τα παραπάνω πανεπιστήμια δεν έχει ζητήσει την αλλαγή χωροθέτησης με επιχείρημα ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων λόγω απόστασης.

• Η υποστελέχωση των τμημάτων είναι απόρροια της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που, όπως αναγνωρίζει κι η Επιτροπή, έχει περικόψει κατά 20% τη χρηματοδότηση προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για το 2020-2021. Παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστημίο Πατρών είχε λάβει αναλογικά αρκετές περισσότερες νέες θέσεις καθηγητών σε σχέση με άλλα Πανεπιστήμια, με ευθύνη της Διοίκησης του δεν θέλησε να ενισχύσει τα νέα Τμήματα. Η κατανομή, λοιπόν, των θέσεων ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ακαδημαϊκών υποτρόφων και διοικητικού προσωπικού βαραίνει αποκλειστικά τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου! Και υποστελεχωμένα βρέθηκαν τα τμήματα της Ηλείας! Μήπως μια τέτοια αδιαφορία για τα νέα Τμήματα συνιστά μια ακόμη απόδειξη του καλά ενορχηστρωμένου σχεδίου της κυβέρνησης να υποβαθμίσει το δημόσιο πανεπιστήμιο και στη θέση του να αναδείξει το ιδιωτικό;

• Τη Σύγκλητο επίσης βαραίνει κι η ευθύνη για την ύπαρξη – ανυπαρξία ποιοτικών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών! Δεν είναι ευθύνη ούτε των φοιτητών ούτε των τοπικών κοινωνιών!

• Οι βαθμολογίες των μαθητών/τριών στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων και σε καμία περίπτωση δε νομιμοποιείται η Επιτροπή να υπεραπλουστεύει ένα τόσο σύνθετο θέμα και να το χρησιμοποιεί ως στοιχείο που «αμαυρώνει» δήθεν την εικόνα των τμημάτων. Εξάλλου, οι επιδόσεις των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα δύο τμήματα της Ηλείας κινούνται περίπου στον μέσο όρο του συνόλου των τμημάτων του Πανεπιστημίου, γεγονός που από μόνο του καταρρίπτει το συγκεκριμένο επιχείρημα!

• Την ευθύνη για τη μη συμμετοχή των πρωτοετών φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους πρέπει να την αναζητήσει η Επιτροπή αλλού: στις (συγκεχυμένες) εφαρμοζόμενες παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές, στα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας και της συνεκδοχικής οικονομικής κρίσης που αυτή προκάλεσε, σε τεχνικές δυσκολίες, στην έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού από πλευράς των φοιτητών… σε καμία, όμως, περίπτωση η ευθύνη δε βαραίνει τους φοιτητές, τις οικογένειές τους και τις τοπικές κοινωνίες που καλούνται να πληρώσουν το τίμημα της μεταφοράς/συγχώνευσης-κατάργησης των τμημάτων!

• Οι μαθητές κι οι οικογένειές τους εγκαλούνται από την Επιτροπή και για το δικαίωμά τους στην αίτηση μετεγγραφής! Για την ιστορία υπενθυμίζουμε ότι ήταν η κυβέρνηση Σύριζα που νομοθέτησε για την αλλαγή του αγκυλωμένου για χρόνια πλαισίου μετεγγραφών, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες! Και είναι αυτή η κυβέρνηση της Ν.Δ. που στενεύει τα περιθώρια εξαναγκάζοντας πληθώρα φοιτητών που δεν «πληρούν τις προϋποθέσεις» ακόμη και σε διακοπή των σπουδών τους! Ας μη δαιμονοποιούνται, λοιπόν, οι μετεγγραφές, αφού οι βασικοί λόγοι για τους οποίους γίνονται είναι τα προβλήματα υγείας και οικονομικής δυσκολίας των φοιτητών.

• Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το τμήμα Μουσειολογίας δεν παρουσιάζει «διαρροές» φοιτητών λόγω της μοναδικότητάς του! Πώς, λοιπόν, περιφρουρεί αυτήν τη μοναδικότητά του; Συγχωνεύοντάς το και μεταφέροντάς το από το καταλληλότερο μέρος στο οποίο πολύ σωστά επιλέχθηκε αυτό να λειτουργεί, την Ηλεία, στην Πάτρα!

Ο Σύριζα με τον νόμο Γαβρόγλου επιχείρησε να δημιουργήσει έναν Ενιαίο Χώρο στην Ανώτατη Εκπαίδευση υλοποιώντας κάθε δέσμευσή του προς την ελληνική κοινωνία, με σεβασμό στις ανάγκες της και έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων στον ακαδημαϊκό χώρο και στην αγορά εργασίας. Αναβάθμισε τα Τεχνολογικά Ιδρύματα αποδίδοντας ισχυρά επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους, συμβάλλοντας στην επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους και, ταυτόχρονα, αναδιέταξε με τέτοιο τρόπο τον ακαδημαϊκό χάρτη, ώστε αυτός να υπηρετεί τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες όλων ανεξαιρέτως των τοπικών κοινωνιών! Ίδρυσε τμήματα που ανταποκρίνονται στην ανάδειξη των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών μέσω των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύουν! Δημιούργησε Διετή Προγράμματα Σπουδών για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, τα οποία παρέχουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προσόντων. Τα διετή αυτά προγράμματα είχαν ιδρυθεί μετά από συνεννοήσεις με τοπικούς παραγωγικούς φορείς, κατοχυρώνοντας έτσι και την πολυπόθητη εξωστρέφεια των πανεπιστημίων. Γιατί η ΝΔ κατάργησε τα προγράμματα αυτά; Γιατί η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών δε διαμαρτυρήθηκε για την κατάργησή τους;

Ας σταθεί η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στο ύψος των περιστάσεων! Ας μην υποκύψει στα νεοφιλελεύθερα κελεύσματα που τόσο έντεχνα κρύβονται πίσω από όρους όπως ο «στρατηγικός σχεδιασμός»!

Ας πράξει, επιτέλους, κι η παρούσα κυβέρνηση τα ανάλογα! Ας επιλέξει τον δρόμο της δημιουργίας κι όχι αυτόν της καταστροφής! Ας αποδείξει στην ελληνική κοινωνία ότι εργάζεται προς όφελός της κι όχι προς όφελος των λίγων! Ο Σύριζα – ΠΣ στήριξε και θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη λειτουργία των υπαρχόντων πανεπιστημιακών τμημάτων στην Ηλεία! Ίδρυσε και θα παλέψει για τη λειτουργία του τμήματος ΤΕΦΑΑ στη γενέτειρα του ολυμπισμού!

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμπαραταχτούν μαζί μας!

Να διεκδικήσουμε όσα δικαιωματικά ανήκουν στην Ηλεία και τόσο απροκάλυπτα τής στερούν!

Νομαρχιακή Επιτροπή Σύριζα – ΠΣ Ηλείας / Τμήμα Παιδείας – Πολιτισμού

Νεολαία Σύριζα Ηλείας

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

To Top