ΑΡΘΡΑ

«Μεταρρυθμιστικός» λαϊκισμός

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

Η Σύγκλητος υιοθέτησε τις προτάσεις της ΕΘΑΕΕ προς το υπουργείο στη χθεσινή της συνεδρίαση

Μεταξύ άλλων προτείνεται η ίδρυση νέα Μουσειολογίας στην Πάτρα(!), αλλά με πιο «πιασάρικο» όνομα!

Δημιουργείται υπερσχολή Γεωπονίας στην Αιτωλοακαρνανία με χρηματοδότηση από το κράτος

Στην Πάτρα δεν καταργούνται τμήματα χαμηλής ζήτησης, αλλά ζητείται συνδρομή του υπουργείου για «αντιμετώπιση των προβλημάτων»

Του Μιχάλη Δημητρόπουλου
mixalisdimitro@hotmail.com

Ο εμπαιγμός τον οποίον υφίσταται η Ηλεία όλον αυτόν τον καιρό από την κυβέρνηση και το Πανεπιστήμιο Πατρών αναδείχθηκε χθες σε όλο του το μεγαλείο στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. 

Εκεί παρουσιάστηκε η πρόταση της ΕΘΑΑΕ προς το υπουργείο Παιδείας για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, την όποια υιοθέτησε η Σύγκλητος, κατά πλειοψηφία. Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΘΑΑΕ για τη Μουσειολογία Πύργου, αλλά και το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Αγρινίου, εξετάζονται οι τρεις εναλλακτικές λύσεις κατά σειρά προτεραιότητας:

1.            Την κατάργηση του Τμήματος Μουσειολογίας και του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και την ταυτόχρονη απορρόφηση των μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα της Σχολής ή μετακίνηση σε άλλα ΑΕΙ που έχουν ανάγκες σε συγγενή γνωστικά αντικείμενα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με όφελος την ενδυνάμωση και εξέλιξη ήδη καθιερωμένων Τμημάτων. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η λύση, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για μια μεταβατική περίοδο, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή αποφοίτηση των φοιτητών (π.χ. μετεγγραφές, προσωρινή λειτουργία του Τμήματος).

2.            Τον σχεδιασμό ενός νέου Τμήματος με ιδιαίτερο προφίλ, άρα και καλύτερη ζήτηση και δυνατότητες απορρόφησης των πτυχιούχων, όπως Διαχείρισης Μνημείων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με αξιοποίηση των υφιστάμενων μελών ΔΕΠ. Η έδρα του Τμήματος θα πρέπει να είναι στην Πάτρα ώστε να επιτυγχάνονται οι απαραίτητες συνέργειες με τα συναφή Τμήματα.

3.            Την έγκριση της πρότασης του Ιδρύματος, δηλαδή απορρόφηση του Τμήματος Μουσειολογίας από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στην Πάτρα. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η λύση, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυση του Τμήματος με διδακτικό προσωπικό.

Το… ταβάνι του «μεταρρυθμιστικού» λαϊκισμού

Εκεί που ο… «μεταρρυθμιστικός» λαϊκισμός χτυπάει ταβάνι, είναι η δεύτερη εναλλακτική, όπου η ΕΘΑΑΕ προτείνει Τμήμα Διαχείρισης Μνημείων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Πάτρα, δηλαδή μια Μουσειολογία Πάτρας! Όλα αυτά ενώ το υπουργείο Παιδείας «διαρρηγνύει τα ιμάτιά του» πως δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο προπτυχιακό πρόγραμμα!

Η υπερσχολή Γεωπονίας

Οι προτάσεις της ΕΘΑΕΕ που επίσης έγιναν δεκτές από την Σύγκλητο για τη δημιουργία Γεωπονικής Σχολής στην Αιτωλοακαρνανία συνοδεύονται από εισήγηση στο «ΥΠΑΙΘ να διερευνηθούν τρόποι χρηματοδότησης της υλικοτεχνικής υποδομής που
απαιτείται για την εδραίωση των Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής».

Τα Τμήματα που προβλέπονται για τη Γεωπονική Σχολή είναι τα εξής:

1.            Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα το Μεσολόγγι,

2.            Γεωπονίας, με έδρα το Μεσολόγγι,

3.            Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. με έδρα το Αγρίνιο.

4.            Αειφορικής Γεωργίας, με έδρα το Αγρίνιο

Στην Πάτρα δεν καταργούμε…

Το κρεσέντο του «μεταρρυθμιστικού» λαϊκισμού συνεχίζεται στην πρόταση της ΕΘΑΕΕ προς το υπουργείο Παιδείας «να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που
προκύπτουν από τη χαμηλή ζήτηση των υποψηφίων για τα Τμήματα Γεωλογίας και Επιστήμης Υλικών». Και τα δύο φυσικά τμήματα της Πάτρας, με βάση 5,950 το ένα και βάση 6,150 το άλλο και ελάχιστους εισακτέους. Εκεί δηλαδή, δεν καταργούμε τα «τμήματα-ρουσφέτια», αλλά ζητείται συνδρομή του υπουργείου για βελτίωσή τους.

Η Φυσικοθεραπεία Αιγίου

Σε ότι αφορά την πρόταση μεταφοράς της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα, η ΕΘΑΕΕ την ενέκρινε, αλλά η Σύγκλητος δεν πήρε σχετική απόφαση…

Η μεταβατική περίοδος

Επιπρόσθετα, όπως εισηγήθηκε η Πρυτανική Αρχή οι κύριοι άξονες υλοποίησης της
πρότασης της ΕΘΑΑΕ που σχετίζονται με την μεταβατική περίοδο έχουν ως εξής:

 1. Όλοι οι φοιτητές τελειώνουν τα προγράμματα σπουδών του
  Τμήματος και της Σχολής, στην οποία έχουν εγγραφεί. Για την
  οργάνωση και λειτουργία των προπτυχιακών προγραμμάτων
  σπουδών και για όλα τα θέματα που αφορούν στις προπτυχιακές
  σπουδές, υπεύθυνα είναι τα διάδοχα Τμήματα.
 2. Το σύνολο του προσωπικού ενός Τμήματος εντάσσεται αυτοδικαίως
  στο διάδοχο Τμήμα. Η μετακίνηση των μελών ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π..Ε.Ε.Π.
  και Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του μόνιμου και με σχέση εργασίας
  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού θα
  εξειδικευτεί από το Π.Δ.
 3. Όλοι οι φοιτητές ΠΜΣ τελειώνουν τα προγράμματα σπουδών του
  Τμήματος και της Σχολής στην οποία έχουν εγγραφεί. Η λειτουργία
  και οργάνωση των εγκεκριμένων ΠΜΣ Τμημάτων που
  απορροφώνται είναι ευθύνη των διάδοχοί Τμημάτων.
 4. Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες ολοκληρώνουν τις διδακτορικές τους
  σπουδές στο Τμήμα που εγράφησαν. Οι Γραμματείες των διάδοχων
  Τμημάτων έχουν τη διοικητική ευθύνη.

Η Επιτροπή για την σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος

Τέλος όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, ορίστηκε Επιτροπή αποτελούμενης από τον κ. Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, τον κ. Σκούρα Δημήτριο, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού, τον κ. Διονύσιο Κατριμπούζα, εκτελών χρέη Νομικού Συμβούλου και τον κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας. Έργο της οποίας θα είναι η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων στην σύνταξη του προβλεπόμενου σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Εφημερίδα Πρώτη

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

To Top