ΑΡΘΡΑ

«Πράσινο» για την ίδρυση Ταμείου Αλληλεγγύης

-Η Ειδική Επιτροπή του άρ. 152 έκανε δεκτή την προσφυγή του δήμου Πηνειού


Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου


Στη συγκρότηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων αναμένεται να προχωρήσει το προσεχές χρονικό διάστημα ο δήμος Πηνειού, καθώς η Ειδική Επιτροπή του άρ. 152 έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε καταθέσει κατά των ακυρωτικών αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το δημοτικό συμβούλιο Πηνειού είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία την περασμένη χρονιά να ιδρύσει Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, με στόχο την υποστήριξη και παροχή συνδρομής σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και σε άτομα που αδυνατούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, με την παροχή έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων αλλά και με τη χρηματοδότηση εξοπλισμού και υπηρεσιών σε περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων. Με νέα απόφαση ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου και τον ορισμό Διοικούσας Επιτροπής.

Ωστόσο, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης, στο πλαίσιο του αυτεπαγγέλτου ελέγχου νομιμότητας που ασκεί, κατά το άρθρο 226 του ν.3852/2010, ακύρωσε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με το σκεπτικό ότι περιείχε μη σχετικό με το αντικείμενο νομικό πλαίσιο, ότι δεν προέκυπτε από τις περιεχόμενες σ’ αυτή διατάξεις η δυνατότητα λήψης της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και ότι για τα μέσα (χρηματικά βοηθήματα – επιχορηγήσεις) με τα οποία προβλέφθηκε η εξυπηρέτηση των ευρύτερων σκοπών του Ταμείου υφίσταται η ειδική πρόβλεψη του άρθρου 202 του ν.3463/2006, στο πεδίο της οποίας δεν μπορούν να ενταχθούν οι προβλέψεις για τη λειτουργία του εν λόγω Ταμείου, καταλήγοντας εντέλει πως η απόφαση τυγχάνει ασαφής και αόριστη ως προς το επικαλούμενο σ’ αυτή κανονιστικό πλαίσιο.

Στις 27 Απριλίου του 2021, ο δήμος Πηνειού προσέφυγε ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρ. 152, ζητώντας την ακύρωση της, υποστηρίζοντας ότι η Σύσταση του Ταμείου εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στους Δήμους, ότι οι ακυρωτικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης παραβλάπτουν την εκπορευόμενη από το άρθρο 25 του Συντάγματος αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης και ότι εσφαλμένα θεωρήθηκε από τον Συντονιστή πως η εν λόγω απόφαση θα έπρεπε να περιλαμβάνει και αιτιολογία, δεδομένου ότι, εξαιτίας του κανονιστικού της περιεχομένου, κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο.

Εντέλει, τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής δικαίωσαν τον δήμο Πηνειού με πλειοψηφική απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν υπερέβη τα όρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης που του παρέχεται, καθώς η δημιουργία του Ταμείου εξυπηρετεί προεχόντως τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος που επιτάσσει ο Κώδικας στο άρθρο 75, δηλαδή την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου με επίκεντρο τον κοινωνικά ευπαθή δημότη. Μεταξύ άλλων επισήμαναν πως δεν πρόκειται περί καινοφανούς ρύθμισης καθώς και άλλοι Δήμοι, όπως των Αρταίων και του Αμαρουσίου έχουν ιδρύσει αντίστοιχα Ταμεία Αλληλεγγύης εφαρμόζοντας τις ίδιες διατάξεις.

Εφημερίδα Πρωινή

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

To Top