ΑΡΘΡΑ

Το σχέδιο για το Προεδρικό Διάταγμα που καταργεί τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ηλείας:Ασυνάρτητο, ασύντακτο, ασαφές

Εγκρίθηκε χθες από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

Με ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που περισσότερο μοιάζει με κακογραμμένη έκθεση ιδεών, έρχεται και τυπικά η ταφόπλακα στα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ηλείας. Το σχέδιο του Π.Δ. που ενέκρινε χθες η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών βρίθει αντισυνταγματικών αναφορών και όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Βουλευτής Ηλείας Κώστας Τζαβάρας «οι ασάφειες, οι ασυνταξίες και οι ασυναρτησίες που έχουν εμφιλοχωρήσει στο κείμενο του σχεδίου του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, προδίδουν βιασύνη, έλλειψη προετοιμασίας και απουσία στοχευμένων αλλαγών ενταγμένων σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης».

Το σχέδιο Π.Δ. υιοθετεί πλήρως τις καταργήσεις των Τμημάτων της Ηλείας, δημιουργεί υπερσχολή Γεωπονίας στην Αιτωλοακαρνανία με δύο Τμήματα στο Μεσολόγγι και δύο στο Αγρίνιο, ενώ η μεταφορά του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας από το Αγρίνιο στην Πάτρα παραπέμπεται σε… υπουργική απόφαση.

Επίσης, σε μία… πανελλαδική πρωτοτυπία δεν επιτρέπει τους φοιτητές της Μουσειολογία σαν ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους (4+2 χρόνια όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις) και τους αναγκάζει να… μετακομίσουν σε Αγρίνιο ή Πάτρα από το 2022, όταν και θα έχει ισχύ το Π.Δ. Μάλιστα, σε μία προσπάθεια να «χρυσώσει» το χάπι το σχέδιο αναφέρει πως «φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, Μουσειολογίας στον Πύργο, Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο και Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο που η μόνιμη κατοικία αυτών και των γονέων τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές αντίστοιχα θα στεγαστούν κατά προτεραιότητα στην φοιτητική εστία  ή σε μισθωμένες κλίνες του ιδρύματος», καταστρατηγώντας κάθε έννοια κριτηρίων για στέγαση και σίτιση φοιτητών.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Συγκλήτου παραιτήθηκε από την Προεδρεία του Τμήματος Μουσειολογίας η κα Αναστασία Ζαφειροπούλου, με τον επόμενο Πρόεδρο του Τμήματος να είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Τα σημαντικότερα σημεία του σχεδίου για το Προεδρικό Διάταγμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Ιδρύεται Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας που εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο.
 2. Η διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Τμήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-9-2022.
 3. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΆΡΘΡΟ 2

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 1. Τα Τμήματα  Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι..
 2. Το Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας με έδρα το Αγρίνιο το οποίο ιδρύθηκε με το αρ. 36 παρ. εδ. i) του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70) καταργείται.
 3. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής  συγχωνεύεται με το  ιδρυόμενο με το άρθρο 1 Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο το οποίο μετά τη συγχώνευση θα φέρει τον τίτλο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο. 
 4. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, και το Τμήμα που προκύπτει μετά τη συγχώνευση θα φέρει τον τίτλο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 5.  Το Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 6. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023. 
 7. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο έχει διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 8. Η διαδικασία ανάδειξης των οργάνων Διοίκησης του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-8-2022
 9. Στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας συνιστάται Γραμματεία η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του.
 10. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων που συγχωνεύονται σύμφωνα με την παρ. 1 – 5 μεταφέρονται αντίστοιχα στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών εντάσσονται ως εξής:
 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα   του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι στο Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι.
 2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα το Αγρίνιο εντάσσονται στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.
 3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.
 4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσειολογίας εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. – Ε.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) εντάσσονται στα Τμήματα σύμφωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του αρθ. 3.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι και Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
 2. Οι φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο  που είναι  εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
 3. Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών των παραπάνω Τμημάτων που άρχισαν πριν τη συγχώνευση συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του Προγράμματος από εγγεγραμμένους φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών του Τμήματος.
 4. Για την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων που συγχωνεύονται αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων που προέκυψαν από τη συγχώνευση .
 5. Για την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Τμημάτων που συγχωνεύονται αρμόδια είναι τα Τμήματα  που προέκυψαν από τη συγχώνευση.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

Οι κατωτέρω αλλαγές είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με υπουργική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις τη κείμενης σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 10 του ν. 4485/17)

 1. Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα το Αγρίνιο μεταφέρεται στην Πάτρα.
 2. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας με έδρα το Αίγιο μεταφέρεται στην Πάτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ

 Μετά τις μεταβολές του παρόντος διατάγματος η συγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ακόλουθη:

Ζ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 2. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 3. Τμήμα Γεωπονίας
 4. Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων Αειφορικής Γεωργίας και Γεωπονίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023.
 2. Με πράξη του Πρύτανη οι φοιτητές των Τμημάτων που καταργούνται και συγχωνεύονται εντάσσονται από 1-9-2022 στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση .

Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι που εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί την διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την λήψη του πτυχίου, δύνανται να μην λάβουν τον τίτλο σπουδών του Τμήματος που εισήχθησαν αλλά τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας στο οποίο εντάχθηκαν, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

                     α) Υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά την συμπλήρωση του δέκατου εξαμήνου για όσους δεν το έχουν υπερβεί την 31-8-2022 και είκοσι (20) ημερών πριν την λήψη του τίτλου για όσους φοιτητές το έχουν υπερβεί. Μετά την πάροδο της παραπάνω  ημερομηνίας εξαντλείται η δυνατότητα λήψης τίτλου σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας.

                    β) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας για την συμβατότητα του Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων που καταργήθηκαν με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ένταξης

 • Τα όργανα Διοίκησης των Τμημάτων που συγχωνεύονται παύουν να ισχύουν από 1-9-2022. 
 • Στα Τμήματα που προκύπτουν μετά την συγχώνευση με απόφαση της Συγκλήτου λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 24 του Ν. 4485/2017 (Α΄114). Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων τους με ευθύνη των Προέδρων των προσωρινών Συνελεύσεων μέχρι 31/10/2022.
 • Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Μουσειολογίας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών , στην έδρα του στην Πάτρα.
 • Η ακαδημαϊκή λειτουργία του συγχωνευόμενου Τμήματος Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών από το Τμήμα Γεωπονίας στην έδρα του στο Μεσολόγγι.
 • «Φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, Μουσειολογίας στον Πύργο, Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο και Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο που η μόνιμη κατοικία αυτών και των γονέων τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές αντίστοιχα θα στεγαστούν κατά προτεραιότητα στην φοιτητική εστία  ή σε μισθωμένες κλίνες του ιδρύματος.
 • Διαδικαστικά και άλλα ζητήματα καθώς και λεπτομέρειες που ανακύπτουν και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
 • Η έναρξη του παρόντος άρχεται από 1-9-2022 εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλες οι διατάξεις θα έχουν εφαρμογή από 1-9-2022

Εφημερίδα Πρώτη

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

To Top